Niszczenie dokumentów małopolskie

W Małopolsce istnieje wiele firm, które w swojej działalności generują ogromne ilości dokumentów. Dokumenty te, po pewnym czasie stają się bezużyteczne. Część z nich trafia do archiwum, a części trzeba się pozbyć w jakiś sposób. Dlatego temat niszczenie dokumentów małopolskie, jest bardzo ważny i warto przyjrzeć się bliżej temu zagadnieniu.

Jeżeli dokumenty przechowywane w firmie, przeznaczone do utylizacji, zawierają jakiekolwiek dane wrażliwe, to należy zniszczyć takie dokumenty w profesjonalny sposób. Dane wrażliwe to szereg danych, po których można zindetyfivować osobę, której te dane dotyczą. Będą to więc podstawowe dane personalne takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, czy adres zameldowania, ale także numer telefonu, czy adres poczty elektronicznej. Jak można zatem łatwo wywnioskować, w firmie, już same dane naszych pracowników będą miały charakter danych wrażliwych. Do tego często dochodzą dane takie jak numer konta bankowego, ale także dane związane ze zwolnieniami lekarskimi i inne. Do danych wrażliwych należą bowiem również te dane, po których można uzyskać o osobie takie informacje jak stane zdrowie, przebyte choroby, sposoby leczenia, poglądy polityczne, kwestie związane z religijnością, ale także przynależność do związków zawodowych. Część z tych informacji może znaleźć się w danych pracowniczych zatrudnionych w naszej firmie osób.

Niszczenie dokumentów w małopolsce

Dane wrażliwe mogą dotyczyć także klientów naszej firmy. Wszystko zależy od sposobu funkcjonowania naszej działalności. Najczęściej takie dane to elementarne dane personalne, które umożliwiają kontakt z klientem: imię, nazwisku, numer telefonu i adres email. Nierzadko jednak pozyskujemy od klientów więcej danych, które mogą być niezbędne na przykład do przygotowania umowy. Mogą to zatem być takie informacje jak numer dowodu osobistego, czy numer PESEL. Nie trzeba chyba nikogo przekonywać, że pozyskanie takich danych jak numer dowodu osobistego, razem z numerem PESEL oraz imieniem, nazwiskiem i adresem zamieszkanie, przez osoby niepowołane, może być bardzo niebezpieczne w skutkach i prowadzić do poważnych konsekwencji.

W związku z powyższym dokumenty, zawierające dane należy niszczyć. Profesjonalne niszczenie dokumentów w Małopolsce realizowane jest przez specjalistyczne firmy. Firmy zajmujące się niszczeniem danych posiadają markowy, profesjonalny i najczęściej certyfikowany sprzęt do niszczenia dokumentów. Dodatkowym atutem korzystania z usług takich firm, jest możliwość przekazania odpadu powstałem po zniszczeniu dokumentów.

Niszczenie dokumentów małopolskie – firmy

W województwie małopolskim, głównym ośrodkiem gospodarczym jest Kraków. To właśnie w tym mieście możemy znaleźć najwięcej firm, które zajmują się niszczeniem danych i to właśnie w tym mieście, ceny niszczenia dokumentów będą najbardziej konkurencyjne. Lokalne firmy usytuowane poza Krakowem, w dalszych gminach, mogą nie mieć tak szerokiej oferty jak firmy krakowskie. Problemem może być moc przerobowa takiej firmy, a także brak możliwości odpowiedniej utylizacji odpadu.

Nawet jeżeli w naszej okolicy nie funkcjonuje żadna firma, która zajmuje się niszczeniem dokumentów, lub firma, która istnieje, nie jest stanie spełnić naszych oczekiwań, możemy skorzystać z oferty mobilnego niszczenia danych – niszczenie dokumentów małopolskie. Taka usługa polega na tym, że firma z Krakowa przyjeżdża, razem ze sprzętem do klienta i niszczy dokumenty na miejscu. Jeżeli dokumentów nie jest zbyt duża ilość, to tak usługa jest bardzo opłacalna. Oczywiście, jeżeli do zniszczenia mamy kilka ton dokumentów, usługa mobilnego niszczenia danych, może nie być możliwa do realizacji. Warto jednak skontaktować się z przedstawicielem firmy niszczącej dokumenty i dopytać o szczegóły co do ograniczeń ilościowych w mobilnym procesie niszczenia danych.

Na co zwrócić uwagę wybierając firmę w Małopolsce

Jeśli chodzi o niszczenie dokumentów małopolskie, podstawowym kryterium oczywiście będzie profesjonalizm danej firmy. Po pierwsze należy się upewnić, czy działa ona na profesjonalnym, markowym sprzęcie. Można też wypytać o certyfikaty. Certyfikaty mogą dotyczyć samego sprzętu, ale mogą i powinny to także być certyfikaty wystawiane przez firmę niszcząca klientom, potwierdzające, że dokumenty zostały odpowiednio zniszczone.

Warto także dowiedzieć się, czy firma niszcząca dokumenty odbierze od nas odpada po niszczeniu i zutylizuje w odpowiedni sposób, na przykład poprzez przekazanie go do punktu zbiórki odpadów.

Niszczenie dokumentów Małpolska

Ponieważ w dzisiejszym świecie coraz więcej danych przechowuje się na nośnikach cyfrowych, warto zadbać o zniszczenie i takich danych. Firmy niszczące dokumenty powinny mieć także w swojej ofercie niszczenie nośników danych. Niszczenie dysków twardych z danymi powinno być wykonywane na odpowiednim, certyfikowanym sprzęcie. Chodzi o to, aby takich danych nie dało się absolutnie w żaden sposób odzyskać. Dyski i inne urządzenia przeznaczone do przechowywanie danych można z powodzeniem niszczyć na miejscu u klienta. Nie trzeba więc transportować dysków z terenów małopolski do Krakowa, aby przeprowadzić niszczenie. Urządzenia przeznaczone do demagnetyzacji danych są stosunków niewielkie, a cały proces zniszczenia jednego dysku zajmuje niewiele czasu. W związku z tym, na miejscu u klienta, można zniszczyć dużą ilość dysków twardych. Oczywiście po zniszczeniu również powstaje odpad, bowiem dyski poddane demagnetyzacji, nie nadają się już do użytku. Z takich dysków nie jest możliwe odczytanie danych, ale nie ma również możliwości ponownego zapisu jakichkolwiek plików. Warto zatem wybrać taką firmę, która ten odpad od nas odbierze i odda do utylizacji, lub sama je zutylizuje.

Podsumowując, decydując się na wybór firmy do zniszczenia danych, czy to papierowych czy w formie cyfrowej, najlepszym rozwiązaniem jest wybór firmy niszczącej dane z Krakowa. Możliwość niszczenia dokumentów i dysków z danymi u klienta to bardzo komfortowa opcja, która zwalnia nas z konieczności transportowanie dokumentów na duże odległości, co nierzadko, zwłaszcza przy dużej ilości, może być kłopotliwe i kosztowne.