Metody niszczenia nośników danych

Niszczenie dysków twardych może być przeprowadzane różnymi sposobami. Warto poznać metody niszczenia nośników danych. Niektóre z nich niestety nie dają 100% pewności, że dane zostaną utracone bezpowrotnie. Efekty często nie są tak dobrze zauważalne jak w przypadku procesu niszczenia dokumentów, po którym można zobaczyć drobne ścinki uniemożliwiające odczytanie danych na nich zawartych.

Pierwszym z nich jest demagnetyzacja nośników danych, która polega na wygenerowaniu pola magnetycznego  w postaci impulsu o sile minimum kilku tysięcy Gaussów, bezpowrotnie czyszcząc dane zawarte na urządzeniu. Takie urządzenie nie nadaje się już do ponownego użycia i powinno zostać zutylizowane. Bardzo dużym plusem tej metody jest szybkość wykonywania pojedynczego czyszczenia dysku, które wynosi około 40 sekund. Niestety dla użytkownika domowego koszt tej usługi jest zbyt wysoki, ponieważ koszt zakupu urządzenia to minimum kilkanaście tysięcy złotych. 

Metody niszczenia nośników danych, niszczenie nośników danych, niszczenie dokumentów bielsko-biała

Bezpieczne niszczenie dokumentów

Druga metoda polega na mechanicznym zniszczeniu nośnika danych za pomocą niszczarki, która mieli urządzenie na drobne ścinki. Cały proces wygląda podobnie do tego odbywającego się podczas niszczenia dokumentów, gdzie koła zębate „pochłaniają” materiał w zamian „oddając” zmielony odpad elektroniczny.

Często stosuje się równocześnie obie metody, na początku w siedzibie klienta przeprowadzana jest demagnetyzacja, następnie dyski twarde pakuje się w skrzynie zabezpieczające i przewozi się do firmy, gdzie podlegają one następnie niszczeniu mechanicznemu.

Kolejną metodą jest niszczenie nośników danych metodami termicznymi. Polegają one na podniesieniu temperatury do wysokości, która spowoduje topnienie podstawy np. dysku twardego. Przekroczenie temperatury „punktu Curie” powoduje szybkie tracenie właściwości magnetycznych przez ferromagnetyk. Zbyt niska temperatura może spowodować możliwość odzyskania danych, jednak właściwie przeprowadzony proces uniemożliwia tego typu działanie nawet w warunkach laboratoryjnych. 

Ciekawym sposobem niszczenia nośników danych jest poddanie ich działaniu promieniowania jonizującego. Tę metodę można porównać do demagnetyzacji w wyniku, której nośnik zachowuje swój wygląd fizyczny – staje się za to niezdatny do ponownego użycia. W praktyce to rozwiązanie jest rzadko stosowane przede wszystkim na małą dostępność oraz niebezpieczeństwa jakie za sobą niesie.

Jaką metodę niszczenia danych wybrać i jakie metody niszczenia nośników danych są najlepsze?

W przypadku dokumentów w formie tradycyjnej wybór w zasadzie jest prosty i prawie zawsze dotyczy drobnego pocięcia dokumentów i zbelowania ścinki, które później może zostać wykorzystana jako surowiec wtórny.

Jeżeli chodzi o dane cyfrowe, tutaj z pewnoście nie zaleca się stosowania powszechnie dostępnych metod, czyli na przykład formatowania dysków lub stosowania oprogramowania nadpisującego dane zawarte na nośnikach danych. O ile nie zamierzamy wykorzystywać nośników danych w przyszłości, takie podejście nie daje nam praktycznie żadnej pewności, że danych nie będzie można odzyskać w przyszłości i że nie dostana się one w niepowołane ręce i trzeba sięgnąć po bardziej profesjonalne metody niszczenia nośników danych.

W przypadku danych cyfrowych najlepiej zlecić ich niszczenie i później utylizację profesjonalnym firmom, które zajmują niszczeniem danych na nośnikach cyfrowych i wiedzą jak trwale usunąć dane z dysku. Sama metoda niszczenia danych, z punktu widzenia przedsiębiorstwa, lub osób indywidualnych, nie ma większego znaczenia. Liczy się tutaj przede wszystkim skuteczność. Dlatego ważne jest aby takie zlecenie wykonała firma w pełni profesjonalna, która całą procedurę zakończy wystawieniem stosownego certyfikatu, stanowiącego dowód, że dane rzeczywiście zostały zniszczone. Dodatkowo firma taka pozbędzie sprzętu elektronicznego, który po usunięciu danych będzie stanowił jedynie złom elektroniczny, a nie w pełni działający sprzęt. Należy zauważyć, że niszczenie danych powoduje, że nośniki cyfrowe nie tylko nie mogą zostać ponownie odczytane, ale także nie da się ich już więcej używać do dokonywania kolejnych zapisów.

niszczenie dokumentów bielsko-biała, niszczenie dokumentów chorzów, niszczenie dokumentów gliwice

Mobilne niszczenie dokumentów

Straty poniesione z powodu utylizacji sprzętu elektronicznego mogą wydawać się w niektórych przedsiębiorstwam niepotrzebne. Jednak zdecydowanie większym zagrożeniem dla firmy jest wyciek danych, który może narazić przedsiębiorce na dużo większe koszty a w niektórych przypadkach także na konsekwencje prawne. Przyjmując takie stanowisko, może okazać, że straty takie nie są wcale duże i z ogólnego rozrachunku są dla przedsiębiorstwa korzystne.

Rachunek zysków i strat może doprowadzić przedsiębiorce do stwierdzenia, że lepiej i taniej będzie zniszczyć dany we własnym zakresie, z wykorzystaniem jednej z dostępnych w internecie metody niszczenia nośników danych. Oczywiście takie podejście może mieć również uzasadnienie, ale tylko w przypadku, gdy przechowywane dane, które zostały przeznaczone do usunięcia, nie są danymi osobowymi i nie są danymi wrażliwymi, a ich potencjalnie przejęcie nie będzie stanowi problemu w świetle prawa i nie spowoduje niepotrzebnego stresu i strat dla przedsiębiorcy i jego pracowników. W innym wypadku jest to rozwiązanie wysoce nieodpowiedzialne, zwłaszcza w czasach, kiedy informacja, w tym także dane osobowe i dane wrażliwe, są nierzadko cenniejsze niż pieniądze.

Dlaczego dane muszą być niszczone?

Choć świadomość w zakresie zarządzania, przechowywania, przetwarzania i niszczenia danych osobowych jest w naszym społeczeństwie coraz większa, to nadal zdarzają się przedsiębiorcy, którzy nie traktują tego tematu z należyta powagą. Najczęściej dotyczy to tych, którzy nie mają świadomości jak działa współczesny marketing i jakie elementy są dla niego istotne i jakie są naprawdę cenne. Dzisiaj to właśnie informacja o osobach fizycznych stanowi prawdziwą wartość. Wartością są podstawowe informacje osobowe takie jak telefon czy adres poczty elektronicznej, ale także informacje dotyczące na przykład preferencji zakupowych, informacje o odwiedzanych w sieci stronach.  Warto uświadomić sobie, że na podstawie historii odwiedzanych stron internetowych, lub zachowań użytkownika na jednej tylko stronie, można wyciągnąć bardzo dużo informacji i scharakteryzować takiego użytkownika pod kątem marketingowym. Takie dane są niezwykle cenne, bowiem po ich odpowiednim obrobieniu, można przygotować bardzo skuteczne kampanie marketingowe, celowa w konkretne grupy osób. Mając takie informacje, nieuczciwi marketingowcy mogą poprzez techniki manipulacji wpływać na zachowania i decyzje użytkowników sieci. Posiadając numery telefonu, mogą kierować odpowiednio przygotowaną ofertę w sposób bezpośredni.

Jeżeli dotyczy to tylko i wyłącznie marketingu i reklamy to w zasadzie nie ma tutaj większego niebezpieczeństwa. Niemniej jednak dane pozyskiwane w nieuczciwy sposób, są pozyskiwane najczęściej przez nieuczciwych ludzi, którzy mogą wykorzystać do popełnienia przestępstw, na przykład poprzez sprzedaż nieistniejących towarów w fikcyjnych sklepach internetowych. To już jest poważne zagrożenie dla osób fizycznych, które mogą ponieść bardzo konkretne straty materialne. 

Dlatego tak ważne jest aby wybrana przez nas metoda była w stu procentach pewna. Nie możemy liczyć na to, że naszych danych nikt nie ukradnie. Dane osobowe i dane wrażliwe są coraz cenniejsze, a czarny rynek w tym zakresie rozwija się w zawrotnym tempie. Warto zadbać o dane nasze i naszych klientów, aby zachować pełny komfort psychiczny.