Magnetyczne niszczenie mobilne

Magnetyczne niszczenie mobilne nośników danych jest rozwiązaniem stosowanym przez coraz więcej firm, które gromadzą dane nie tylko w dokumentach, lecz także między innymi na dyskach twardych. 

Usługa realizowana jest przy pomocy demagnetyzera, czyli urządzenia wytwarzającego bardzo silne pole magnetyczne, które trwale niszczy informacje zgromadzone na nośnikach. Dużym plusem urządzenia jest jego wielkość oraz waga, która w przypadku degaussera generującego pole rzędu 9000 Gaussów zaczyna się już od 10 kg. Tworzy to możliwość mobilnego niszczenia nośników danych w siedzibie klientami pod jego bezpośrednim nadzorem. W ciągu godziny możliwe jest usunięcie informacji z kilkudziesięciu dysków twardych, ponieważ wytworzenie pojedynczego impulsu magnetycznego zajmuje około 40 sekund. Urządzenia generujące większe pole (około 18000 Gaussów) są około 2-krotnie cięższe i nieco większe, jednak również w ich przypadku możliwy jest transport. 

Magnetyczne niszczenie mobilne

Skuteczność działania degausserów jest potwierdzona licznymi certyfikatami, np. demagnetyzer MD 103 jako jedyny na polskim rynku jest certyfikowany przez Służby Kontrwywiadu Wojskowego. 

Dlaczego warto niszczyć dane przez magnetyczne niszczenie mobilne?

W każdym przedsiębiorstwie na nośnikach danych, z czasem gromadzą się ogromne ilości danych, które dotyczą klientów indywidualnych firmy, klientów biznesowych, lub samego przedsiębiorstwa, takie jak dane dotyczące pracowników firmy, czy tez informacje związane z prowadzona działalnością. Z czasem takie dane się dezaktualizują i przestają być w firmie użyteczne. Wówczas należy je usunąć. Jeżeli nie będziemy już więcej korzystać z nośników danych, na których pliki wrażliwe były przechowywane, bo na przykład stare dyski zostałe wyparte przez bardziej zaawansowane technicznie, nowe produkty, wówczas wszystkie wrażliwe informacje należy zniszczyć. 

Najlepszym sposobem zniszczenia takich danych jest ich demagnetyzacja w usłudze magnetyczne niszczenie mobilne. Proces taki pozwala trwale usunąć wszystkie informacje z dysków. Po takiej operacji dysk w zasadzie staje się urządzeniem bezużytecznym, bowiem nie można z niego ani niczego odczytać, ani nic nowego na nim zapisać. W zasadzie można stwierdzić, że po demagnetyzycje zostaje nam złom elektroniczny.

Proces niszczenia demagnetyzerami jest o tyle komfortowy, że nie generuje złomu w postaci pociętej, zniszczonej elektroniki, nad którą trudniej jest zapanować, na przykład w momencie, kiedy chcemy dostarczyć taki złom do punktu skupu. Dane zostają całkowicie zniszczone, a my możemy w łatwy sposób dostarczyć bezużyteczny sprzęt do punktu skupu.

Oczywiście jeśli zdecydujemy się oddać dyski do zniszczenia do siedzimy firmy, która świadczy takie usługi, nie będzie dla nas miało znaczenia, jaką formę przyjmie sprzęt po całym procesie. Niemniej jednak, jeżeli zależy nam na czasie, komforcie takiej usługi, lub nie mamy możliwości dostarczenie dysków, z uwagi na przykład na problemy logistyczne, najlepiej będzie skorzystać z oferty magnetycznego niszczenia mobilnego, które znajdują się w ofercie firm niszczących dane.

Magnetyczne niszczeni danych

Niszczenie nośników danych odbywa się wówczas w siedzibie firmy klienta, lub w miejscu, gdzie takie nośniki są przechowywane. Jedyne co klient musi zrobić to umówić się na wizytę i udostępnić pomieszczenie, w którym znajdują się dyski, po to aby proces niszczenia mógł zostać wykonany. Po wszystkim firma może zabrać zniszczone urządzenia i oddać je na złom, oczywiście, jeżeli świadczy takie usługi.

Z uwagi na niewielkie rozmiary i niewielką wagę urządzenia do demagnetyzacji, pomieszczenie udostępnione przez klienta nie musi być duże. W związku z powyższym każda firma, która posiada nośniki danych przeznaczone do utylizacji, może skorzystać z usługi mobilnego niszczenia magnetycznego. 

Co jest istotne dla klientów?

Dla klientów, którzy zdecydują się na skorzystanie z usługi Magnetyczne niszczenie mobilne na nośnikach danych, najważniejsze jest to, że taki proces jest w stu procentach skuteczny i nigdy takich danych nie uda się odzyskać. Istotny jest również fakt, że cały proces zostanie potwierdzony odpowiednim certyfikatem, wystawionym przez firmę niszczącą dane, który będzie stanowił dowód na to, że przedsiębiorca podszedł do tematu z należyta powagą i zastosował odpowiednie metody niszczenia nośników cyfrowych. Klienci również powinni docenić fakt, że dane, które powierzyli przedsiębiorcy będą traktowane w odpowiedni, przede wszystkim bezpieczny sposób. Niesie to zatem także swego rodzaju korzyści marketingowe, które powinny zachęcić klientów do skorzystania z oferty przedsiębiorcy.