Jak zabezpieczyć dane w firmie? Ochrona danych wrażliwych w praktyce

Jak zabezpieczyć dane w firmie

Niemal każde przedsiębiorstwo zdaje sobie sprawę, jak istotne jest bezpieczeństwo danych. Wiele mówi się o tym w zakresie cyberbezpieczeństwa, jednak w ferworze zabezpieczeń cyfrowych często zapominamy o tradycyjnych dokumentach. Warto zadbać o procedury, które ochronią Twoją firmę przed stratami finansowymi i poważnymi konsekwencjami z tytułu utraty kontroli nad tymi zasobami. Jak zabezpieczyć się zarówno przed atakami hakerów, jak i kradzieżą dokumentów tradycyjnych? Wyjaśniamy!

Jakie dane gromadzą firmy? Czym są dane wrażliwe?

Firmy gromadzą różne dane w celu prowadzenia swojej działalności, analizowania rynku, personalizowania usług czy też kierowania reklam. Są to na przykład dane osobowe klientów, takie jak imię, nazwisko, adres, numer telefonu czy adres e-mail, dotyczące transakcji, historii zakupów, preferencji czy zachowań na stronach internetowych.

Dane wrażliwe to szczególne kategorie danych osobowych, które mogą ujawnić informacje na temat:

 • pochodzenia rasowego lub etnicznego,
 • przekonań politycznych,
 • przekonań religijnych lub filozoficznych,
 • przynależności do związków zawodowych,
 • dotyczące zdrowia,
 • życia seksualnego,
 • orientacji seksualnej osoby.

Ze względu na delikatny charakter, dane te podlegają zwykle bardziej rygorystycznym wymogom ochrony. Przetwarzanie ich może natomiast wymagać dodatkowych zgód oraz zachowania środków ostrożności.

Po co chronić dane osobowe?

Bezpieczeństwo danych osobowych jest istotne z co najmniej kilku powodów:

 1. Prywatność — każda osoba ma prawo do prywatności, które obejmuje kontrolę nad swoimi danymi osobowymi. Ochrona danych pozwala na zachowanie tej prywatności, chroniąc informacje przed dostępem przez nieuprawnione osoby.
 2. Bezpieczeństwo — dane osobowe mogą być wykorzystane przez osoby o złych zamiarach, na przykład do kradzieży tożsamości, oszustw finansowych czy cyberataków. Ochrona danych pomaga zminimalizować ryzyko takich działań.
 3. Zgodność z prawem — wiele krajów wprowadziło przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, takie jak ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Chronienie danych osobowych to obowiązek firm i organizacji, które muszą przestrzegać tych przepisów, unikając tym samym kar i konsekwencji prawnych.
 4. Budowanie zaufania — firmy, które dbają o ochronę danych swoich klientów, zyskują ich zaufanie, co jest kluczowe dla utrzymania dobrych relacji biznesowych i rozwoju przedsiębiorstwa.
 5. Etyka — chroniąc dane osobowe, firmy i organizacje wykazują szacunek dla prywatności swoich klientów oraz pracowników.

Bezpieczeństwo danych w firmie, a RODO

Bezpieczeństwo danych w firmie jest ściśle powiązane z przestrzeganiem RODO, które wprowadza szereg wymogów dotyczących ochrony prywatności klientów i pracowników. Firmy muszą opracować politykę prywatności, uzyskiwać zgody na przetwarzanie danych, ograniczać cele przetwarzania i gromadzić wyłącznie niezbędne informacje.

Powinny też obligatoryjnie wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony. Przedsiębiorstwa są zobowiązane do zgłoszenia zdarzenia w przypadku każdorazowego naruszenia zasad. Czasami konieczne może okazać się wyznaczenie pełnomocnika ds. ochrony danych, który będzie monitorować zgodność z przepisami RODO.

Jak zapewnić bezpieczeństwo danych firmy?

Zapewnienie bezpieczeństwa danych firmy wymaga wdrożenia szeregu środków technicznych i organizacyjnych. Mają one na celu chronienie informacji przed nieuprawnionym dostępem utratą, uszkodzeniem czy kradzieżą. Oto kilka kluczowych działań, które można podjąć:

 • Opracowanie i wdrożenie polityki bezpieczeństwa danych — tworzenie jasnych wytycznych d, w tym zasad dotyczących przechowywania, przetwarzania, udostępniania i usuwania informacji.
 • Szkolenia dla pracowników — prowadzenie regularnych szkoleń dla pracowników z zakresu bezpieczeństwa danych, aby zwiększyć świadomość zagrożeń oraz najlepszych praktyk.
 • Zarządzanie dostępem — ograniczanie dostępu do danych tylko do osób, które potrzebują ich do wykonywania swoich obowiązków. Wprowadzenie systemu autoryzacji i uwierzytelniania, takiego jak wielopoziomowe uwierzytelnianie, może zwiększyć bezpieczeństwo.
 • Szyfrowanie danych — zastosowanie szyfrowania, zarówno dla danych przechowywanych, jak i przesyłanych, aby chronić je przed nieuprawnionym dostępem.
 • Tworzenie kopii zapasowych — regularne wykonywanie kopii zapasowych danych w celu zapewnienia ich odzyskiwania w przypadku utraty, uszkodzenia czy ataku.
 • Aktualizacja oprogramowania — utrzymywanie aktualności oprogramowania i systemów operacyjnych, wdrażanie łatek bezpieczeństwa oraz korzystanie z oprogramowania antywirusowego.
 • Monitorowanie i audyty — stałe monitorowanie i przeglądanie systemów oraz praktyk bezpieczeństwa w celu wykrywania potencjalnych zagrożeń i luk, a także przeprowadzanie regularnych audytów bezpieczeństwa.
 • Plan reagowania na incydenty — opracowanie planu reagowania na incydenty związane z bezpieczeństwem danych, który określa procedury, jakie należy podjąć w przypadku naruszenia danych czy innych zagrożeń.

Jak zabezpieczyć dane w firmie? Dokumenty papierowe

Zabezpieczenie danych w firmie obejmuje również ochronę dokumentów papierowych. Ważne jest, aby odpowiednio przechowywać takie dokumenty, ograniczyć dostęp do nich oraz stosować procedury związane z ich niszczeniem.

W tym celu można wprowadzić następujące działania:

 • przechowywanie ważnych dokumentów w zamkniętych szafach lub sejfach,
 • udzielanie dostępu do nich tylko upoważnionym osobom,
 • stosowanie systemu zarządzania dokumentacją w celu monitorowania ruchu i przechowywania dokumentów
 • regularne niszczenie dokumentów, które nie są już potrzebne, poprzez odpowiednie utylizowanie, na przykład za pomocą niszczarek do papieru.

Zasada ograniczonego zaufania — jak stosować?

Zasada ograniczonego zaufania, znana również jako „Zero Trust”, polega na tym, żeby nie ufać automatycznie żadnemu użytkownikowi, urządzeniu ani usłudze. Stosowanie tej zasady w organizacji oznacza wprowadzenie ścisłego nadzoru nad dostępem do danych oraz systemów. Aby wdrożyć tę zasadę, należy podjąć takie działania jak:

 • weryfikacja tożsamości użytkowników przed udzieleniem dostępu do zasobów,
 • stosowanie wielopoziomowego uwierzytelniania,
 • przydzielanie minimalnych uprawnień niezbędnych do wykonywania obowiązków, monitorowanie aktywności użytkowników,
 • regularne przeglądy polityk bezpieczeństwa.

Dzięki zastosowaniu zasady ograniczonego zaufania można znacznie zwiększyć bezpieczeństwo danych i systemów w organizacji.

Cykliczne szkolenia pracowników — jak powinny wyglądać?

Cykliczne szkolenia pracowników są istotnym elementem utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Powinny być przeprowadzane regularnie, dostosowane do potrzeb organizacji oraz poziomu zaawansowania uczestników. Ważne jest, aby obejmowały nie tylko najnowsze trendy i zagadnienia związane z daną branżą, ale też kwestie związane z bezpieczeństwem danych, etyką pracy czy komunikacją w zespole.

Jeśli zależy Ci na skuteczności szkoleń, spraw, aby były one angażujące, interaktywne i wykorzystujące różne metody nauczania. Mogą być to prezentacje, warsztaty, czy wartościowe dyskusje. Skorzystaj z usług doświadczonych szkoleniowców oraz eksperckiej wiedzą dziedzinie danych, aby zwiększyć efektywność.

Skutki wycieków danych osobowych zgromadzonych przez firmę

Wycieki z kategorii danych osobowych zgromadzonych przez firmę mogą prowadzić do poważnych konsekwencji zarówno dla samej organizacji, jak i dla osób, których dane dotyczą. Oto niektóre z potencjalnych skutków:

 • Utrata zaufania klientów i reputacji – wyciek danych może zaszkodzić wizerunkowi firmy, gdyż klienci mogą zacząć postrzegać ją jako nieodpowiedzialną lub niekompetentną.
 • Konsekwencje finansowe – np. w postaci kosztów naprawy systemów informatycznych, odszkodowań dla poszkodowanych osób czy nałożonych kar.
 • Kary prawne – w przypadku naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych, takich jak RODO, firmy mogą zostać ukarane grzywnami, które w niektórych przypadkach mogą sięgać milionów euro.
 • Incydenty związane z cyberbezpieczeństwem – mogą ujawnić słabości w systemach bezpieczeństwa, co z kolei prowadzi do kolejnych ataków ze strony hakerów.
 • Skutki dla osób, których dane wyciekły – może prowadzić do naruszenia prywatności, kradzieży tożsamości, oszustw finansowych czy innych form wykorzystania tych informacji przez osoby trzecie.
 • Zmniejszenie konkurencyjności – wyciek wrażliwych informacji, takich jak dane klientów, strategie biznesowe czy tajemnice handlowe, może prowadzić do utraty przewagi konkurencyjnej.

Ochrona przed kradzieżą lub wyciekiem danych za sprawą szkodliwego oprogramowania

Ochrona przed kradzieżą lub wyciekiem danych za sprawą szkodliwego oprogramowania wymaga wprowadzenia solidnych praktyk bezpieczeństwa w firmie. Istotne jest zastosowanie aktualnego oprogramowania antywirusowego oraz zapór ogniowych, które pomogą wykryć i zablokować zagrożenia. Nie zapominaj o aktualizowaniu systemów operacyjnych i aplikacji, instalowaniu łatek bezpieczeństwa oraz unikaniu podejrzanych załączników i linków w wiadomościach e-mail.

Jak przechowywać tradycyjne dokumenty?

Przechowywanie tradycyjnych dokumentów wymaga zapewnienia odpowiednich warunków oraz zabezpieczeń. Pomoże Ci to chronić je przed uszkodzeniem, utratą, czy nieautoryzowanym dostępem.

Warto organizować dokumenty w sposób systematyczny, stosując segregatory, etykiety czy system indeksowania, co ułatwi odnalezienie potrzebnych informacji. Ważne jest też przechowywanie dokumentów w suchym, czystym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

Zabezpieczenie dostępu do dokumentów natomiast mogą zapewnić zamknięte szafy, sejfy czy dedykowane pomieszczenia z ograniczonym dostępem. Pracownicy powinni mieć uprawnienia do wglądu w dokumenty tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji ich obowiązków. W przypadku dokumentów, które nie są już potrzebne, warto stosować odpowiednie procedury związane z ich niszczeniem. W przypadku dużych ilości, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Zajmujemy się niszczeniem dokumentów od lat!

Niszczenie dokumentów i dbanie o ich bezpieczeństwo

Korzystanie z niszczarek do papieru jest jednym ze sposobów, który gwarantuje skuteczne zniszczenie dokumentów. Urządzenia powinny mieć możliwość cięcia papieru na drobne, nieczytelne paski lub fragmenty.

W przypadku większej ilości dokumentów, można skorzystać z usług specjalistycznych firm, które oferują bezpieczne i profesjonalne niszczenie dokumentów. Dzięki temu możesz otrzymać certyfikat potwierdzający utylizacji, co jest niezwykle pomocne podczas audytów czy kontroli.

Dbanie o bezpieczeństwo dokumentów to też przestrzeganie terminów ich przechowywania. Określoną są one przez przepisy prawne lub wewnętrzne wytyczne, co pozwala na systematyczne usuwanie niepotrzebnych informacji.

Bezpieczeństwo danych w firmie — podsumowanie

Dbanie o bezpieczeństwo danych, zarówno cyfrowych, jak i tradycyjnych dokumentów, jest kluczowe dla ochrony prywatności klientów, pracowników oraz tajemnic firmowych. Wprowadzenie odpowiednich procedur, regularne szkolenia oraz ścisłe zabezpieczenia pomogą zminimalizować ryzyko wycieku czy kradzieży danych.

Odpowiedzialne zarządzanie informacjami umożliwia organizacjom utrzymanie zaufania klientów oraz konkurencyjności na rynku, a także uniknięcie negatywnych konsekwencji związanych z naruszeniami ochrony danych.